Cal Ligrames
Read

Cal Ligrames

by lauriit

ACRÒSTICS,POEMES I CAL·LIGRAMES SOBRE EL CIRC F F F Fort ort ort ort O O O Ofensiu fensiu fensiu fensiu R R R Rabiós abiós abiós abiós for for for forÇ Ç Ç Ça a a a U U U Util til til til T T T Talent alent alent alent

Read the publication