שמות כה.
Read

שמות כה.

by herzog

269 ‫שד"ל‬ ‫רש"י‬ ,‫מקדש‬ ‫לו‬ ‫שיעשו‬ ‫ראוי‬ ,‫מלך‬ ‫בישורון‬ '‫ה‬ ‫והיה‬ ‫והתורות‬ ‫המשפטים‬ ‫עליהם‬ ‫שקיבלו‬ ‫אחר‬ )‫(א‬ ‫דבקותה‬ ‫והתמדת‬ ‫באומה‬ ‫האחדות‬ ‫לשמירת‬ ‫חזקה‬ ‫סבה‬ ‫יהיה‬ ‫כי‬ ,‫בתוכם‬ ‫שוכן‬ ‫מלכם‬ ‫כאילו‬ ‫לו‬ ‫לעשות‬ ‫שימתינו‬ '‫ה‬ ‫רצה‬... More

Read the publication