שמות כט.
Read

שמות כט.

by herzog

‫שמות‬ ‫טכ‬ 302 ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ .'‫ט‬ ‫כ"ט‬ ‫למטה‬ ‫עיין‬ )‫(מא‬ .‫בתרגומי‬ ‫סמכתי‬ ‫ועליו‬ ,‫אספוגין‬ ‫אנקלוס‬ ‫תרגם‬ :‫מצות‬ ‫ורקיקי‬ )‫(ב‬ .)‫(רש"י‬ ‫המשכן‬ ‫חצר‬ ‫אל‬ :‫ֹתם‬‫א‬ ‫והקרבת‬ )‫(ג‬ ָ֨ ‫ּת‬ ְ ‫ח‬ ַ ‫ׁש‬ ָֽ ‫ּומ‬ ‫ֹו‬ ֑... More

Read the publication