במדבר פרק טו
Read

במדבר פרק טו

by herzog

‫שלח‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫‪ ‬וט‬ ‫קי‬ ‫א־מׁשּו ִמ ֶ ּ֥ק ֶרב ַ ֽה ַּמ ֲח ֶנֽה‪ :‬מה‪ ‬וַ ֵּי ֶ�֤רד ָה ֲע ָ ֽמ ֵל ִ ֙‬ ‫יְ הוָֹ ֙ה ּומ ֶֹׁ֔שה ל ֹ ָ ֖‬ ‫ד־ה ָח ְר ָ ֽמה‪:‬‬ ‫וְ ַ ֽה ְּכ ַנ ֲֽע ִ֔ני ַהּי ֵ ֹׁ֖שב ָּב ָ ֣הר ַה ֑הּוא וַ ּיַ ּ֥כּום ַ �וּֽיַ ְּכ... More

Read the publication