שמות טו.
Read

שמות טו.

by herzog

125 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫וט‬ ‫בשלח‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫שד"ל‬ ‫רש"י‬ ,‫הנס‬ ‫כשראה‬ ‫אז‬ .‫ישיר־משה‬ ‫אז‬ )‫(א‬ :‫הדבור‬ "‫יהושע‬ ‫ידבר‬ ‫"אז‬ ‫וכן‬ .‫שירה‬ ‫שישיר‬ ‫בלבו‬ ‫עלה‬ "‫לבת־פרעה‬ ‫יעשה‬ ‫"ובית‬ ‫וכן‬... More

Read the publication