במדבר פרק יא
Read

במדבר פרק יא

by herzog

‫‪ ‬אי‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫במדבר‬ ‫יֹומם ְּבנָ ְס ָ ֖עם‬‫יהם ָ ֑‬ ‫הוֹ֛ה ֲע ֵל ֶ ֖‬ ‫נּוחה‪ :‬לד‪ֽ ַ ‬ו ֲע ַנ�֧ן יְ ָ‬ ‫ָל ֥תּור ָל ֶ ֖הם ְמ ָ ֽ‬ ‫ֹׁשה‬ ‫ֹאמר מ ֶ ֑‬ ‫ן־ה ַּמ ֲח ֶנֽה‪ :‬ששי לה‪ ‬וַ יְ ִ ֛הי ִּבנְ ֥ס ַֹע ָ ֽה ָא ֖ר ֹן וַ ּי֣ ֶ‬ ‫ִמ ַ ֽ‬... More

Read the publication