דברים מלא 16
Read

דברים מלא 16

by herzog

‫‪ ‬זט‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫דברים‬ ‫אכ ֨ ֶל ּ֙נּו‬ ‫ֹלהיָך ֽת ֹ ֲ‬ ‫אנ�ָֽך‪ :‬כ‪ִ  ‬ל ְפנֵ י֩ יְ הוָֹ ֨ה ֱא ֶ ֤‬ ‫ׁשֹורָך וְ ֥ל ֹא ָתג֖ ֹז ְּב ֥כֹור צ ֹ ֶ‬ ‫ֶ֔‬ ‫יתָך‪:‬‬ ‫ּוב ֶ ֽ‬ ‫הֹו֑ה ַא ָ ּ֖תה ֵ‬ ‫ר־יִב ַ ֣חר יְ ָ‬ ‫ָׁש ָנ֣ה ְב ָׁש ָ֔נה ַּב ָּמ ֖קֹום... More

Read the publication