במדבר פרק יב
Read

במדבר פרק יב

by herzog

‫‪ ‬בי‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫במדבר‬ ‫יֹום ּ֔כֹה ְס ִב ֖יבֹות‬ ‫ּוכ ֶ ֤ד ֶרְך ֙‬‫ל־ה ַ ּֽמ ֲח ֶ֜נה ְּכ ֶ ֧ד ֶרְך י֣ ֹום ּ֗כֹה ְ‬ ‫וַ ּיִ ּ֨טֹׁש ַע ַ ֽ‬ ‫ּיֹום‬ ‫ל־ה ֩‬ ‫ל־ּפ ֵנ֥י ָה ָ ֽא ֶרץ‪ :‬לב‪ ‬וַ ָּי ָ�֣קם ָה ֡ ָעם ָּכ ַ‬ ‫ּוכ ַא ָּמ ַ ֖תיִם ַע ְ‬ ‫ַ ֽה... More

Read the publication