דברים מלא 19
Read

דברים מלא 19

by herzog

‫שופטים‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫טי‬ ‫ֹלהים ֲא ֵח ִ ֑רים‬ ‫ׁשר יְ ַד ֵּ֔בר ְּב ֵ ׁ֖שם ֱא ִ ֣‬ ‫ית ֙יו ְל ַד ֵּ֔בר ַ ֽו ֲא ֶ ֣‬ ‫א־צּוִ ִ‬ ‫ֲא ֶ ׁ֤שר ֽל ֹ ִ‬ ‫יכ ֙ה נֵ ַ ֣דע ֶאת־‬ ‫אמר ִּב ְל ָב ֶבָ֑ך ֵא ָ‬ ‫ּומת ַהּנָ ִ ֥ביא ַה ֽהּוא‪ :‬כא‪ ‬וְ ִ ֥כי ת ֹ ַ ֖‬... More

Read the publication