במדבר פרק יג
Read

במדבר פרק יג

by herzog

‫פרשת שלח‬ ‫ח־לָך֣ ֲאנָ ִׁ֗שים‬ ‫אמֹר‪ :‬ב‪ְׁ  ‬ש ַל ְ‬ ‫הוֹ֖ה ֶאל־מ ֶ ֹׁ֥שה ֵּל ֽ‬ ‫יג‪ ‬א‪ ‬וַ יְ ַד ֵ ּ֥בר יְ ָ‬ ‫ר־א ִנ֥י נ ֵ ֹ֖תן ִל ְב ֵנ֣י יִ ְׂש ָר ֵ ֑אל ִ ֣איׁש‬ ‫ת־א ֶרץ ְּכ ַ֔נ ַען ֲא ֶׁש ֲ‬ ‫רּו ֶא ֶ ֣‬ ‫וְ יָ ֻ֨ת ֙‬ ‫ואמרו (דברים א‪ ,‬כב)‪"... More

Read the publication