דברים מלא 13
Read

דברים מלא 13

by herzog

‫גי‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫דברים‬ ‫יכה ַי ַֽע ְב ֜דּו ַהּגֹויִ ֤ם ָה ֵ֨א ֶּל ֙ה‬ ‫אמֹר ֵא ָ֨‬ ‫יהם ֵל ֗‬ ‫אֹל ֵה ֶ֜‬‫ן־ּת ְד ֨ר ֹׁש ֵל ֽ‬‫ּופ ִ‬ ‫ֶ‬ ‫יהֹו֖ה‬‫ׂשה ֵ֔כן ַ ֽל ָ‬ ‫א־ת ֲע ֶ ֣‬ ‫ם־אנִ י‪ :‬לא‪ ‬ל ֹ ַ ֽ‬ ‫ה־ּכ֖ן ּגַ ָ ֽ‬ ‫יהם וְ ֶ ֽא ֱע ֶׂש ֵ‬... More

Read the publication