שמות יח.
Read

שמות יח.

by herzog

169 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ ‫וכן‬ ,‫במכילתא‬ ‫יהושע‬ '‫ר‬ ‫דעת‬ ‫והיא‬ ‫תורה‬ ‫מתן‬ ‫קודם‬ ‫בא‬ ‫הפרשה‬ ‫המשך‬ ‫לפי‬ :‫יתרו‬ ‫וישמע‬ )‫(א‬ ‫חותנו‬ ‫את‬ ‫משה‬ ‫'וישלח‬ ‫כתוב‬ )‫(כ"ז‬ ‫למטה‬ .‫בנתה"ש‬... More

Read the publication