פרק לז
Read

פרק לז

by herzog

351 ‫זל‬  ‫ויקהל‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫ן‬ ֛ ָ ‫מ‬ ָ‫ּג‬ ְ ‫ר‬ ַ ‫א‬ ְ‫ו‬ ‫ת‬ ֶ ‫֧ל‬ ֵ ‫כ‬ ְ ‫ּת‬ ‫ל‬ ֶ ‫ֹה‬ ֔ ‫א‬ ָ ‫ה‬ ‫ח‬ ַ ‫֣ת‬ ֶ ‫פ‬ ְ ‫ל‬ ֙ ‫ְך‬ ָ ‫ס‬ ָ ‫מ‬ ‫ׂש‬ ַ ‫֤ע‬ ַ ‫ּי‬ ַ‫ו‬ ‫לז‬ :‫ף‬ ֶ ‫ס‬ֽ ָ ‫י־כ‬ֵ‫נ‬ ְ ‫ד‬ ַ ‫א‬ ‫יו‬ ֤ ָ ‫ּמּוד‬ ַ ‫ת־ע‬ ֶ... More

Read the publication