שמות כב.
Read

שמות כב.

by herzog

235 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫בכ‬  ‫משפטים‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ ‫מפני‬ ,‫ששחטם‬ ‫או‬ ‫במכר‬ ‫ידו‬ ‫מתחת‬ ‫שהוציאם‬ ‫ובתנאי‬ ,‫ארבעה‬ ‫תשלומי‬ ‫ר"ל‬ ,‫המטלטלים‬ ‫שבתוך‬ ‫הדברים‬ ‫ששומרים‬ ‫כמו‬ ‫לשמרם‬... More

Read the publication