שמות יז.
Read

שמות יז.

by herzog

‫שמות‬ ‫זי‬ 162 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫שד"ל‬ ‫רש"י‬ ‫ם‬ ֖ ָ ‫ֹא‬‫ּב‬‫ד־‬ ַ ‫ע‬ ‫ה‬ ָ֔‫נ‬ ָ ‫ׁש‬ ‫ים‬֣ ִ ‫ע‬ ָ ‫ּב‬ ְ ‫ר‬ ַ ‫א‬ ֙ ‫ן‬ ָ ‫ּמ‬ ַ ‫ת־ה‬ ֶ ‫א‬ ‫ּו‬ ֤ ‫ל‬ ְ ‫כ‬ ֽ ָ ‫א‬ ‫ל‬ ֵ֗ ‫א‬ ָ... More

Read the publication