שמות ט.
Read

שמות ט.

by herzog

65 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫ ט‬ ‫וארא‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫שד"ל‬ ‫רש"י‬ ‫ואהרן‬ ‫משה‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ,‫נשמה‬ ‫נטילת‬ ‫בהם‬ ‫שהיתה‬ ‫בכורות‬ ‫ובמכת‬ ‫הדבר‬ ‫במכת‬ :‫הויה‬ '‫ה‬ ‫יד‬ ‫הנה‬ )‫(ג‬ ‫יד‬ ‫('הנה‬ ‫לבדו‬ '‫ה‬... More

Read the publication