שמות כד.
Read

שמות כד.

by herzog

‫שמות‬ ‫דכ‬  264 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ :‫ׁש‬ ֽ ֵ ‫מ�ֹוק‬ ְ ‫ל‬ ֖‫ָך‬ ְ ‫ל‬ ‫֥ה‬ ֶ ‫י‬ ְ ‫ה‬ִֽ‫י־י‬ ִ ‫ּכ‬ ‫ם‬ ֶ֔ ‫יה‬ ֵ ‫ה‬ ֣ ‫ֹל‬ ֱ ‫ת־א‬ ֶ ‫א‬ ֙ ‫ֹד‬‫ב‬ ֲ ‫ע‬ ֽ ַ ‫ת‬ ‫י‬֤ ִ... More

Read the publication