שמות כח.
Read

שמות כח.

by herzog

292 .)'‫ט‬ ‫מ"ח‬ ‫(בראשית‬ '‫אלי‬ ‫נא‬ ‫'קחם‬ ‫כמו‬ ,‫אליך‬ ‫ויביאו‬ ‫יקחו‬ :‫אליך‬ ‫ויקחו‬ )‫(כ‬ .‫לזית‬ ‫ולא‬ ,‫זך‬ ‫וכן‬ ,‫לשמן‬ ‫תאר‬ :‫כתית‬ .‫זה‬ ‫שאחר‬ ‫במקרא‬ ‫ככתוב‬ ,‫בוקר‬ ‫עד‬ ‫מערב‬ ‫אלא‬ ‫דולק‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ,‫וערב‬ ‫ערב‬ ‫כל‬ :‫תמיד‬ ‫מאת‬... More

Read the publication