שמות לד.
Read

שמות לד.

by herzog

335 ‫דל‬  ‫תשא‬ ‫כי‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫שד"ל‬ ‫רש"י‬ ‫בין‬ ‫הגנה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫נופל‬ ‫סכך‬ ‫מקרא‬ ‫בלשון‬ ‫אבל‬ .‫בלבד‬ ‫הכיסוי‬ ‫להוראת‬ ‫סכך‬ ‫אמרו‬ ‫והלאה‬ ‫ומאז‬ .‫י"ב‬ ‫ל"ה‬ ‫למטה‬ ‫רש"י‬ '‫וע‬ ,‫הצד‬ ‫מן‬ ‫בין‬ ‫למעלה‬ ‫אחרת‬ ‫מראה‬ ‫אלא‬ ‫הענן‬... More

Read the publication