במדבר פרק ח
Read

במדבר פרק ח

by herzog

‫פרשת בהעלותך‬ ‫ל־א ֲה ֔ר ֹן‬ ‫אמֹר‪ :‬ב‪ַּ  ‬ד ֵּב ֙ר ֶ ֽא ַ ֽ‬ ‫הוֹ֖ה ֶאל־מ ֶ ֹׁ֥שה ֵּל ֽ‬ ‫ח א‪ ‬וַ יְ ַד ֵ ּ֥בר יְ ָ‬ ‫נֹורה‬ ‫ת־הּנֵ ֔ר ֹת ֶאל־מּול֙ ְּפ ֵנ֣י ַה ְּמ ָ ֔‬ ‫וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ּ֖ת ֵא ָל֑יו ְּב ַה ֲע ֹֽל ְת ָ֙ך ֶא ַ‬ ‫יָ ִ ֖אירּו ִׁש ְב ַ ֥עת... More

Read the publication