שמות יט.
Read

שמות יט.

by herzog

‫שמות‬ ‫טי‬  178 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ ,‫אליו‬ ‫הקרוב‬ ‫השר‬ ‫אצל‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ילך‬ ‫אך‬ ,‫אליך‬ ‫כולם‬ ‫לבא‬ ‫יצטרכו‬ ‫לא‬ :‫בשלום‬ ‫יבא‬ ‫ֹמו‬‫ק‬‫מ‬ ‫על‬ ‫שהיה‬ ‫כמו‬ ‫אחד‬ ‫שר‬... More

Read the publication