שמות כג.
Read

שמות כג.

by herzog

‫שמות‬ ‫גכ‬ 252 ‫ראשון‬ ‫דפוס‬ | ‫י"ף‬ ‫הוספת‬ | ‫י"ף‬ ‫מחיקת‬ | ‫יח"ף‬ ‫כת"י‬ ‫לתורה‬ ‫שד"ל‬ ‫פירוש‬ ‫רש"י‬ ‫שד"ל‬ ‫לּו‬ ֵ֔ ‫אכ‬ ֹ ‫ת‬ ‫א‬ ֣ ֹ ‫ל‬ ֙ ‫ה‬ ָ ‫פ‬ ֵ ‫ר‬ ְ ‫ט‬ ‫ה‬֤ ֶ ‫ד‬ ָ ‫ּׂש‬ ַ ‫ּב‬ ‫ר‬ ָ֨ ‫ׂש‬ ָ ‫ּוב‬ ‫י‬֑ ִ ‫ל‬ ‫ּון‬֣‫י‬ ְ ‫ה‬ ִ ‫ּת‬ ‫ׁש‬... More

Read the publication