כלי לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות באמצעות התנדבות
Read

כלי לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות באמצעות התנדבות

by הרשת להתנדבות ישראלית

1 ‫התנדבות‬ ‫תחום‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫הכלי‬ — ‫ג‬ ‘ ‫אשלים‬ ,‫ישראל‬ ‫וינט‬ ‫יוני‬ 5102 ‫תעסוקתיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫לחיזוק‬ ‫ככלי‬ ‫התנדבות‬ ‫נוער‬ ‫ות‬/‫בני‬ ‫עבור‬ More

Read the publication