מידעון נובמבר תשעה
Read

מידעון נובמבר תשעה

by omeriti

‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫ק‬ ‫ת‬‫י‬‫ב‬‫י‬‫ב‬‫א‬ ‘‫ב‬‫ג‬‫ה‬ ‫ת‬‫ל‬‫ה‬‫נ‬‫מ‬‫ה‬ ‫ר‬‫ב‬‫ד‬ ‫ן‬‫י‬‫ב‬‫ר‬ ‫ק‬‫ח‬‫צ‬‫י‬‫ל‬ ‫ן‬‫ו‬‫ר‬‫כ‬‫י‬‫ז‬‫ה‬ ‫ם‬‫ו‬‫י‬ ‫ח‬‫ר‬‫א‬‫מ‬ ‫ר‬‫ו‬‫ע‬‫י‬‫ש‬ ‫ז‬‫כ‬‫ר‬‫מ‬ ‫ז‬‫ו‬‫ח‬‫מ‬ ‫ט‬‫ר‬‫ו‬‫פ‬‫ס‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫מ‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ה‬‫ה‬... More

Read the publication