Kommuni̇kati̇v Qaydalar
Read

Kommuni̇kati̇v Qaydalar

by Bəyişov Çingiz

Kommunikativ qabiliyyətlər Bu cür pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin təşkilatçılıq funksiyası və ünsiyyəti ilə bağlıdır.Kommunikativ qabiliyyətlərə konkret olaraq aşağıdakıları aid etmək olar: təşkilatçılıq qabiliyyəti, avtoritar qabiliyyət, perseptiv... More

Read the publication