Hovard Qardnerin Hezeriyyesi
Read

Hovard Qardnerin Hezeriyyesi

by Bəyişov Çingiz

Hovard Qardnerin "Z ka"n z riyy si.D rketm nin üsullar . ə ə ə ə ə ə ı ( mtahana haz rla anlar üçün) İ ı ş agirdl rin bilik, bacar q v qabiliyy tl rinin a kar edilm si v inki af etdirilm si i ind Ş ə ı ə ə ə ş ə ə ş ə ş ə dünya t crüb sind geni yay lm... More

Read the publication