חוברת עבודה לפסח
Read

חוברת עבודה לפסח

by יאיר דבח

‫מבחן‬ ‫פנימי‬ 011 ‫באנגלית‬ ‫לכיתה‬ ‫ה‬ ' ( 5 ) – ‫נוסח‬ ‫א‬ ,' ‫תש‬ ‫ע"ד‬ , 013//30/72 72:0/:2/ 7  ‫לראמ"ה‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ – ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫בחינוך‬ ‫והערכה‬ ‫למדידה‬ ‫הארצית‬ ‫הרשות‬ ‫לפסח‬ ‫עבודה‬ ‫חוברת‬ ‫דבח‬ ‫יאיר‬ : ‫ערך‬ :‫שם‬ :‫כיתה‬... More

Read the publication