עיתון סופי
Read

עיתון סופי

by SHARONSAMIMI

,‫יקרים‬ ‫והורים‬ ‫תלמידים‬ ‫תקופה‬ ,‫האביב‬ ‫בתחילת‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫אנו‬ ‫בבית‬ .‫מסביב‬ ‫ופריחה‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫ומארגנים‬ ‫מחדשים‬ ,‫מקרצפים‬ ‫חג‬ .‫החמץ‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫דווקא‬ ‫ולאו‬ ‫הדברים‬ ‫מזמן‬ ‫בו‬ ‫הכרוכות‬ ‫המצוות‬ ‫שלל‬ ‫על‬ ‫הפסח‬... More

Read the publication