כוכב הצפון גיליון 2221 22.01.16
Read

כוכב הצפון גיליון 2221 22.01.16

by כוכב הצפון

6724259 .‫פקס‬ | 6721633 .‫טל‬ | ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫ודרום‬ ‫תחתון‬ ‫גליל‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ,‫הירדן‬ ‫עמק‬ ,‫בטבריה‬ ‫מופץ‬ | 2221 ‫גיליון‬ ‫י“ב‬ ‫בשבט‬ ‫תשע“ו‬ 22.1.16 17:43 :‫השבת‬ ‫יציאת‬ | 16:28 :‫נרות‬ ‫והדלקת‬ ‫השבת‬ ‫כניסת‬ :‫השבת‬ ‫זמני‬ | ‫בשלח‬ :‫השבוע‬... More

Read the publication