כוכב הצפון גיליון 2228 11.03.16
Read

כוכב הצפון גיליון 2228 11.03.16

by כוכב הצפון

6724259 .‫פקס‬ | 6721633 .‫טל‬ | ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫ודרום‬ ‫תחתון‬ ‫גליל‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ,‫הירדן‬ ‫עמק‬ ,‫בטבריה‬ ‫מופץ‬ | 2228 ‫גיליון‬ ‘‫א‬ ‘‫ב‬ ‫באדר‬ ‫תשע“ו‬ 11.3.16 18:22 :‫השבת‬ ‫יציאת‬ | 17:09 :‫נרות‬ ‫והדלקת‬ ‫השבת‬ ‫כניסת‬ :‫השבת‬ ‫זמני‬ | ‫פקודי‬... More

Read the publication