כוכב הצפון גיליון 2237 20.05.16
Read

כוכב הצפון גיליון 2237 20.05.16

by כוכב הצפון

6724259 .‫פקס‬ | 6721633 .‫טל‬ | ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫ודרום‬ ‫תחתון‬ ‫גליל‬ ,‫תבור‬ ‫כפר‬ ,‫הירדן‬ ‫עמק‬ ,‫בטבריה‬ ‫מופץ‬ | 2237 ‫גיליון‬ ‫י“ב‬ ‫באייר‬ ‫תשע“ו‬ 20.5.16 20:15 :‫השבת‬ ‫יציאת‬ | 18:57 :‫נרות‬ ‫והדלקת‬ ‫השבת‬ ‫כניסת‬ :‫השבת‬ ‫זמני‬ | ‫בהר‬ :‫השבוע‬... More

Read the publication