1
Read

1

by Soad Swaihle

‫وقديس‬‫وللحب‬‫شهيد‬‫للحرب‬ .. ‫األم‬ ‫األب‬ .. ‫األرض‬ ..‫�ن‬�‫�وط‬�‫ال‬ .. ‫�ب‬�‫احل‬ ‫ولكن‬ ،‫معنا‬ ‫ولدت‬ ‫سامية‬ ‫مفردات‬.. ‫احلياة‬ ‫املوت‬ . ‫معها‬ ‫وتعاملنا‬ ‫لها‬ ‫جتسيدنا‬ ‫يختلف‬ ‫بيئته‬ ‫حسب‬ ‫يعيش‬ ً‫ا‬‫�ل‬ُ‫ك‬‫و‬ .. ‫يختلفون‬ ‫البشر‬ ‫وردة‬... More

Read the publication