İTe Yeni Teqdimat
Read

İTe Yeni Teqdimat

by Leyla Ismayilova

hat li Yanaş ma Ə ə Beyn lxalq T crüb ə ə ə S m r li T r fdaş lıq ə ə ə ə ə Kadr potens ialının gücl ndirilm s i ə ə vas it s il t hs ilin trans formas iyas ı ə ə ə

Read the publication