ישע שלנו - גיליון 445 - פרשת ראה
Read

ישע שלנו - גיליון 445 - פרשת ראה

by Elnatan Scharia

‫שלנו‬ ‫יש”ע‬1 ‫אנכי‬ ‫אשר‬ ‫הדבר‬ ‫כל‬ ‫ת‬ ‫תשמרו‬ ‫אותו‬ ‫אתכם‬ ‫מצוה‬ ‫עליו‬ ‫תוסף‬ ‫לא‬ ‫לעשות‬ ‫ש"כל‬ ‫לכך‬ ‫רגילים‬ ‫אנו‬ ."‫ממנו‬ ‫תגרע‬ ‫ולא‬ ‫דווקא‬ ‫אך‬ ,"‫משובח‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ‫המרבה‬ ‫להוסיף‬ ‫שאין‬ ‫התורה‬ ‫מציינת‬ ‫בפרשתנו‬ ?‫ייתכן‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬... More

Read the publication