להפצה - נסים שבכל יום | לדמותו של הרב נסים - גילי צרפתי
Read

להפצה - נסים שבכל יום | לדמותו של הרב נסים - גילי צרפתי

by גילי צרפתי

‫ים‬ ‫ִנ ִּס‬ ‫ק‬ ‫סִים‬ ‫נ ּ‬ ‫ֶׁש ְבּ ָכל יֹום‬ ‫ִי ְצ ָח‬ ‫ב‬ ‫תֹו ֶׁשל ָה ַר‬ ‫לִ ְדמּו‬ ‫כל מה שצריך בחינוך‬ ‫יבה‪ּ :‬גִ ילִ י צָ ְר ָפ ִתי‬ ‫ִעּבּוד ּוכְ ִת ָ‬ More

Read the publication