משחק רביעיות בנושא זהירות בדרכים
Read

משחק רביעיות בנושא זהירות בדרכים

by גילי צרפתי

‫כל מה שצריך בחינוך‬ ‫ׁשּולי ַה ְּכ ִביׁש ַּב ַּליְ ָלה‬ ‫יכה ְּב ֵ‬ ‫ַּב ֲה ִל ָ‬ ‫‪ָ 1‬צ ִריְך ָל ֶל ֶכת נֶ גֶ ד ִּכּוּון ַהּנְ ִס ָיעה‪.‬‬ ‫‪ָ 2‬צ ִריְך ִל ְלּבֹׁש ְּבגָ ִדים ְּב ִה ִירים‪.‬‬ ‫‪ָ 3‬צ ִריְך ַל ֲענֹד ַמ ְחזִ ֵירי אֹור‪.‬‬ ‫‪ָ 4‬צ ִריְך ָל... More

Read the publication