Behandling av depresjon
Read

Behandling av depresjon

by Laude Blanco

KAPITTEL 2 Behandling av depresjon De redsler jeg frykter for, har rarnrnet rneg, ná kornrner det jeg grudde for. Ieg fár ikke fred, ikke ro og hvile, det kornrner bare nye plager. JOB 3, 25-26 «Por de fleste sorn har opplevd depresjonen, stár den sorn noe... More

Read the publication