חוברת תרבות ופעיליות מאי אוגוסט חדש 2019
Read

חוברת תרבות ופעיליות מאי אוגוסט חדש 2019

by logo

‫איכות ‪ ,‬ח י‬ ‫ם‬ ‫אירועי תרבות וקהילה‬ ‫מאי‪-‬אוגוסט ‪2019‬‬ ‫קַ יִץ הּוא הָ עִ ּ ָפרֹון‬ ‫ח ּ ָדד‬ ‫הֲכִ י ל ֹא מְ ֻ‬ ‫ְּבקַ לְ מַ ר עֹונֹות הַ ׁ ּ ָשנָה‪.‬‬ ‫אֲ נִי ּכֹותֵ ב ּבֹו‬ ‫מִ כְ ּ ַתב ַא ֲהבָה‬ ‫לַּתֹופֶ רֶת ׁ ֶש ּ ָג ְזרָה‬ ‫ּשים‬ ‫מֵ חֻלְ... More

Read the publication