Kimya mezmun
Read

Kimya mezmun

by Rumiyye Camal

2.4.Kimya fənni üzrə yeni məzmunun xüsusiyyətləri Cədvəl 14. VII sinif Standart Məzmun Açar sözlər 1.1.1.Maddələri (bəsit və mürəkkəb, saf və qarışıq) tərkibinə və fiziki xassələrinə görə fərqləndirir Saf,bəsit və mürəkkəb maddələrin, qarışıqların fiziki... More

Read the publication