Sonia
Read

Sonia

by Sonia Barshay

‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫כתיבת‬‫ידיעון‬‫משפחתי‬‫עשויה‬‫גם‬‫להיות‬ ‫פעילות‬‫משפחתית‬‫משותפת‬‫מהנה‬.‫כל‬‫בני‬ ‫המשפחה‬‫יוכלו‬‫להשתתף‬‫יחדיו‬‫בפעילות‬ ‫של‬‫תיאור‬‫האירועים‬‫בחיי‬‫כם‬. ‫תחילה‬,‫שבו‬‫ושוחחו‬‫על‬‫הדברים‬‫החשובים‬ ‫ביותר‬‫שהתרחשו‬‫בשנה‬‫האחרונה‬.‫חש‬‫בו‬... More

Read the publication