Hội nhập kinh tế khu vực
Read

Hội nhập kinh tế khu vực

by Trương Thoại Liễu

Họ và tên: TRƯƠNG THOẠI LIỄU MSSV: 31121020392 Lớp: KDCL1 Khóa: 38 Môn: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 9: HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC I. THUẬT NGỮ - Hội nhập kinh tế khu vực: thỏa thuận, khu vực địa lý, giảm thiểu loại bỏ thuế quan, hàng rào phi thuế:... More

Read the publication