Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (Obsah)
Read

Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století (Obsah)

by Munipress

O b s a h P ř e d m l u v a 9 Ú v o d Vymezení problematiky, přístup a metody zkoumání 12 Návaznost na předchozí výzkumy 14 Folková píseň v anglosaském okruhu a v českých zemích 15 Začlenění textu folkové písně do kontextu literární vědy 17 Začlenění žánru... More

Read the publication