ASK Br 19 22 23
Read

ASK Br 19 22 23

by Dijete Majka

Emina Šahinović, magistrica Međunarodnih odnosa i diplomatije Politički identitet i nacionalna država u umreženom društvu Trijumf liberalne demokratije sa sobom nosi i trijumf univerzalističkog poimanja iden- titeta koji je sada sažet i definisan u pojmu... More

Read the publication