Ix Sinif üCün Test 15ş04ş2014
Read

Ix Sinif üCün Test 15ş04ş2014

by Yegane Ramazanova

IX- sinif riyaziyyyat 1.Hansı ifadənin mənası yoxdur ? A) B) C) ( ) D) E) 2. ifadəsinin qiymətini hesablayın. A) 2 B) -2 C) 3 D) -3 E) 1 3. a B) C) D) E) 4. Hansı iki natural ədəd arasında yerləşir, A) 1 və 2 B) 2 və3 C) 9 və10 D) 4və5 E) 3 və 4 5.... More

Read the publication