Рідна мова вашуленко білецька3
Read

Рідна мова вашуленко білецька3

by Ivan Ivanov

РІДНАМОВА 101 ВідпоВіді на запитання та заВдання до підручника М. С. Вашуленка, М. а. Білецької «рідна МоВа» ЧАстиНА пеРшА тема: Мова і мовлення 4. 2.  Гаркати,  каркати,  капати. 3.  Слово  «надбати»  допомагає  зрозуміти  значення  сло­ ва ... More

Read the publication