dam)chinh
Read

dam)chinh

by Phạm Thanh Bình

Thuyết minh đồ án BTCT 1 Phần:Dầm chính TÍNH TOÁN DẦM CHÍNH 1. Các số liệu tính toán ban đầu: Dầm chính có 4 nhịp. Do bản làm việc 2 phương nên xem bản kê lên dầm phụ, bản không truyền tải trực tiếp lên dầm chính mà truyền gián tiếp qua dầm phụ, dầm phụ... More

Read the publication