29399421-47-Calışma-Yaşamında-ozel-risk-grupları-2
Read

29399421-47-Calışma-Yaşamında-ozel-risk-grupları-2

by hakan karakaya

Đş Sağlığı ve Güvenliğine Đlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Madde 1 — 16.12.2003 tarihli, 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Đşyeri Sağlık Birimleri ve Đşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi... More

Read the publication