iş+sağlığı+ve+güvenliği+yönetim+sistemleri2
Read

iş+sağlığı+ve+güvenliği+yönetim+sistemleri2

by hakan karakaya

1 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ 5. ĐŞ SAĞLIĞI SĐSTEMĐNĐN ETKĐNLĐK ALANLARI Üretim alanında çalışanın sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkileyen unsurlar iş sağlığı biliminin konusunu ve iş sağlığı... More

Read the publication