30429549-03-Dunyada-TR-deİSG (1)
Read

30429549-03-Dunyada-TR-deİSG (1)

by hakan karakaya

DÜNYA’DA VE TÜRKĠYE’DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ILO genel direktörü Juan Somavia’nin Ģu sözü iĢ sağlı konusundaki dünyadaki ve ülkemizdeki durumu özetler mahiyettedir: “ İş dünyasında birçok cephede ilerleme kaydedilmiştir. Ancak işle ilgili ölümler, kazalar... More

Read the publication