26738776-teori-12-2
Read

26738776-teori-12-2

by hakan karakaya

1 ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK UYGULAMALARI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve... More

Read the publication